Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to procedura, zmierzająca do : oddłużenia niewypłacalnego konsumenta tj.: umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić; windykacji (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego

Przestępstwo niealimentacji

Prezydent w dniu 6 maja 2017 r. podpisał ustawę  z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na mocy której zaostrzone zostały przepisy dotyczą odpowiedzialności karnej niealimentacji.

Copyright © All right reserved.