Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

W praktyce często okazywało się, że rodzice którzy składali do sądu wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego taką zgodę otrzymywali zbyt późno tzn. gdy upłynął już 6 miesięczny termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Copyright © All right reserved.