Najem w małżeństwie

Zgodnie z  obecnie obowiązującymi regulacjami, jeżeli nawiązanie stosunku najmu nastąpiło w czasie trwania małżeństwa obydwoje małżonkowie są najemcami bez względu, na to który podpisał umowę najmu. Oczywiście nie chodzi tu o każdy stosunek najmu, ale o ten który służy zaspokojeniu

Copyright © All right reserved.