Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to procedura, zmierzająca do : oddłużenia niewypłacalnego konsumenta tj.: umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić; windykacji (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego

Przestępstwo niealimentacji

Prezydent w dniu 6 maja 2017 r. podpisał ustawę  z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na mocy której zaostrzone zostały przepisy dotyczą odpowiedzialności karnej niealimentacji.

Droga konieczna

„Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości

Copyright © All right reserved.