Władza rodzicielska to zarówno prawo, jak i obowiązek rodziców do wychowywania dziecka oraz sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem. Przy czym władza rodzicielska nie ma charakteru absolutnego, bowiem winna być ona wykonywana zgodnie z dobrem dziecka oraz z poszanowaniem jego godności i praw.

 

Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej:

  1. nadużywanie władzy rodzicielskiej np.: częste stosowaniu kar cielesnych wobec dziecka, wychowywanie dziecka w atmosferze wrogości do drugiego rodzica,
  2. rażące zaniedbywanie władzy rodzicielskiej np.: nie wywiązywanie się wobec z dziecka z obowiązku alimentacyjnego, nie dożywienie dziecka,
  3. trwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej np.: choroba psychiczna, uniemożliwiająca wychowywanie dziecka, skazanie rodzica na wieloletnią karę pozbawienia wolności,
  4. jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5 krio (umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej), a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone zarówno w stosunku do jednego z rodziców, jak również w stosunku do obojga rodziców. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma charakteru absolutnego tzn. że w przypadku ustania przyczyn jej pozbawienia sąd może przywrócić władzę rodzicielską.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia rodziców z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka.

4 thoughts on “Pozbawienie władzy rodzicielskiej

  1. Pani Mecenas ile kosztuje sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej, były mąż wogóle nie interesuje się córką, gdzie założyć taką sprawę. Dziękuję Pani za tak fajny blog.

  2. Pani adwokat, czy mam szanse pozbawić byłą żonę władzy rodzicielskiej, nadużywa alkoholu, córka ma 10 lat i to wszystko ogląda, nie mieszkamy razem od 4 lat, widzę ze jest coraz, teraz ma również problemy z pracą, chciałbym córkę zabrać do siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.