Zgodnie z  obecnie obowiązującymi regulacjami, jeżeli nawiązanie stosunku najmu nastąpiło w czasie trwania małżeństwa obydwoje małżonkowie są najemcami bez względu, na to który podpisał umowę najmu. Oczywiście nie chodzi tu o każdy stosunek najmu, ale o ten który służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny.

 

Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejący między nimi ustrój majątkowy tj.:  wspólność ustawową, umowną, rozdzielność majątkową, czy rozdzielność majątkową  z wyrównaniem dorobku.

 

Ustanie w trakcie trwania małżeństwa wspólności ustawowej nie ma wpływu na w/w  najem. Małżonkowie nie mogą przez umowę wyłączyć wspólność prawa najmu lokalu, bowiem umowa taka byłaby nieważna z mocy prawa, jako sprzeczna z ustawą.

 

W czasie trwania małżeństwa istnieje –  na żądanie jednego z małżonków – możliwość zniesienia wspólności najmu lokalu, ale jedynie na drodze sądowej i „ z ważnych powodów”.

Ważne powody zniesienia wspólności najmu lokalu w trakcie trwania małżeństwa winny wynikać z przyczyn rodzinno – osobowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.