Jeżeli istnieje przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd może ją zawiesić. Zawieszenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego rodzica bądź obojga, jeżeli przemijająca przeszkoda będzie dotyczyła obojga rodziców. W tym przypadku konieczne będzie ustanowienie dla dziecka opieki.

Przez przemijającą przeszkodę należy rozumieć sytuację, która powoduje przejściową niemożność wykonywania władzy rodzicielskiej np.: długotrwały pobyt rodzica w szpitalu, pobyt w więzieniu, dłuższy wyjazd za granicę.

O zawieszeniu władzy rodzicielskiej orzeka sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich. Sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania dziecka, którego postępowanie dotyczy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca pobytu dziecka.

Gdy przyczyna zawieszenia władzy rodzicielskiej ustanie, zawieszenie zostanie uchylone.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.