Rodzice żyjący w rozłączeniu, często zadają sobie pytanie jak uregulować kontakty ze swoim dzieckiem. Czy konieczne jest precyzyjne określenie zasad kontaktów, czy wystarczy określenie ogólnych zasad. Niestety nie ma złotego środka, a wszystko tak naprawdę  zależy od tego jak dogadujemy się z drugą stroną.

 

Może się oczywiście okazać, iż zachodzi konieczność zapewnienia dziecku kontaktów  z rodzicem w obecności osoby trzeciej z uwagi na jego nie właściwe zachowanie.

Kontakty powinny być uregulować w taki sposób, który będzie możliwy do zrealizowania, bowiem zawsze istnieje ryzyko wystąpienia przez drugiego z rodziców do sądu z wnioskiem o ukarania rodzica, który utrudnia kontakty. Dotyczy to nie tylko tego rodzica, który z dzieckiem nie zamieszkuje. Rodzic, z któ­rym dziecko prze­bywa na stałe zobo­wią­zany jest do umoż­li­wie­nia kon­tak­tów w usta­lo­nej for­mie, to jest np.: nie powi­nien planować wyjazdów, wypadów do kina  z dzieckiem w dniu ustalonych kontaktów drugiego rodzica, przygotować dziecko do wyjścia na spotkanie z rodzicem.

Jeżeli nie widzimy możliwości dogadania się z drugim rodzicem co do kontaktów we wniosku o kontakty warto dokładnie określić wszystkie zasady np.: dokładne określenie dni i godzin spotkań z dzieckiem, czy można dziecko zabrać poza miejsce stałego zamieszkania, kto ma dziecko przywieźć na miejsce spotkania z rodzicem, jeżeli mamy dziecko uczęszczające do szkoły lub przedszkola, czy można dziecko w dniu ustalonych kontaktów odbierać z przedszkola, szkoły.

Sądy bardzo szczegółowo regulują kwestie kontaktów z dzieckiem w okresie świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, wakacji, ferii zimowych, czy też innych świąt okolicznościowych jak Dzień Matki, Ojca, Dziecka, czy też Dzień Babci, Dziadka.

Kilka przykładów uregulowania kontaktów:

– ojciec będzie miał prawo do kontaktów z synem w każdy czwartek w godzinach od 15. 00 – 19.00, z prawem odbierania dziecka ze szkoły z możliwością zabrania dziecko na spacer bądź do siebie, a w przypadku złych warunków pogodowych będzie mógł spędzać ten czas w miejscu zamieszkania małoletniego;

– matka będzie miała prawo do kontaktów z dziećmi naprzemiennie co drugi rok, poczynając od 2016 r. w Wigilię w godzinach od 11.00 – 20.00, a w kolejnym roku w I dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach od 11.00 – 20.00 poza miejscem zamieszkania małoletnich;

– ojciec będzie miał prawo zabierać córkę poza miejsce stałego jej pobytu  i bez obecności matki w wakacje w latach nieparzystych w 1 i 2 tygodniu lipca oraz 1 i 2 tygodniu sierpnia; a w latach parzystych 3 i 4 tygodniu lipca oraz 3 i 4 tygodniu sierpnia.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.