Nowelizacją z 22 lutego 2016 r. ustawodawca wprowadził m.in..: zmiany w zakresie wypowiadania umów zawartych na czas określony. W świetle art. 36 kodeksu pracy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Nowy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony również ma zastosowania do umów trwających w dniu 22 lutego 2016 r., ale z pewna ważną modyfikacją. Zgodnie z przepisami przejściowymi „ przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia, o których mowa w art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”

Oznacza, to tyle że jeżeli w trwających umowach zawartych na czas określony wprowadzono klauzulę o możliwości ich wypowiadania to będą miały zastosowanie nowe przepisy i nowe okresy wypowiedzenia. Przy czym staż pracy pracownika u danego pracodawcy, w celu ustalenia okresu wypowiedzenia, będzie liczony od dnia wejścia w życie nowych przepisów, czyli od 22 sierpnia mamy 1-miesięczny okres wypowiedzenia umowy na czas określony, która trwała w dniu 22 lutego 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.