Do zasiedzenia nieruchomości konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek, tj.:

  1. samoistne posiadanie nieruchomości,
  2. upływ okresu samoistnego posiadania, przewidzianego w ustawie .

Możliwe jest również zasiedzenie ruchomości, jeżeli spełnione są przesłanki tj.: nieprzerwane (ciągłe) posiadania o charakterze samoistnym oraz upływ 3 -letniego terminu.

Natomiast okres czasu potrzebny do stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości uzależniony jest od tego, czy jest się posiadaczem w dobrej, czy złej wierze. I tak do zasiedzenia nieruchomości w dobrej wierze konieczny jest upływ 20 lat, a w złej 30 lat.

Samoistnym posiadaczem jest osoba, która nie jest właścicielem nieruchomości, ale włada nieruchomości jak właściciel, czyli samodzielnie, we własnym imieniu.

Wniosek o zasiedzenie składa się w sądzie rejonowym, w którego okręgu położona jest nieruchomość. Wniosek podlega stałej opłacie w wysokości 2 000 zł.

Może się okazać, iż nie znamy następców prawnych właściciela nieruchomości, której dotyczy nasz  wniosek o zasiedzenie. W takiej sytuacji konieczne będzie wezwanie zainteresowanych poprzez ogłoszenie w piśmie poczytnym na obszarze całego kraju. Ogłoszenia sądowe wywiesza się również w  lokalu urzędu gminy właściwej ze względu na ostatnie miejsce zwykłego lub pobytu osoby nieobecnej, a w innych przypadkach – gminy właściwej ze względu na siedzibę sądu. Sąd wyznaczy kolejna rozprawę dopiero po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.