Zmiana powództwa w sprawie o rozwód/separację

Dzisiejszy wpis związany jest z pytaniem klientki. Może tak się zdarzyć, że po wniesieniu do sądu pozwu o rozwód strona stwierdzi, iż nie koniecznie od razu chce się rozwieść ze współmałżonkiem.Wystarczające byłoby orzeczenie separacji. I tu powstaje pytanie, czy może zmienić swoje zdanie.

Oczywiście można zmienić pierwotne roszczenie o rozwód na roszczenie o separację i odwrotnie.

A co w sytuacji, gdy współmałżonek chce jednak rozwodu? W tym wypadku sąd w pierwszej kolejności rozpoznaje żądanie rozwodu, jako że to jest żądanie dalej idące. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, iż orzeczenie rozwodu nie jest możliwe, ocenia zasadność orzeczenia separacji .

Jeżeli natomiast strona przed sądem II instancji dojdzie do przekonania, iż zamiast separacji chce rozwodu, zmiana powództwa jest niedopuszczalna.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.