Upadłość konsumencka to procedura, zmierzająca do :

  1. oddłużenia niewypłacalnego konsumenta tj.: umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić;
  2. windykacji (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli.

Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. A niewypłacalność to nic innego, jak stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

 

Postępowanie wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Postępowania nie może także prowadzić sąd z urzędu.

 

Wniosek podlega stałej opłacie w wysokości 30 zł., składa się go na formularzy dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ( ms.gov.pl). Złożenie wniosku w innej formie powoduje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. W przypadku bezskutecznego upływ wyznaczonego terminu sąd zarządzi zwrot wniosku.

 

Przy czym upadłości konsumenckiej nie uzyska ten, kto doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli, w toku postępowania ukrywał majątek lub nie wykonywał innych obowiązków wynikających z ustawy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.