Instytucja zasiedzenia nie jest ograniczona wyłącznie do nabywania własności całych nieruchomości, czy  udział w prawie własności,  o którym pisałam wcześniej .

Przedmiotem zasiedzenia może być również część nieruchomości tj.: niewydzielony prawnie fragment, który jest w faktycznym posiadaniu osoby niebędącej jej  właścicielem. Tak samo jak przy zasiedzeniu całej nieruchomości wnioskodawca musi wykazać przesłankę samoistnego posiadania  wydzielonego fragmentu nieruchomości. To posiadanie powinno mieć charakter samoistny tzn.  że posiadacz włada nim tak jak by był jego właścicielem , ale również  otoczenie uważa go za właściciela rzeczonego fragmentu.

Nabycie przez zasiedzenie części nieruchomości następuje po upływie 20 lat jej posiadania w dobrej wierze a po upływie 30 lat posiadania w złej wierze.

Jeżeli w czasie biegu zasiedzenia następuje przeniesienie posiadania , wówczas obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Przy czym jeżeli poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, to czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.