Współwłasność nieruchomości  to stan prawny, w którym  prawo własności tej samej nieruchomości przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Bardzo często okazuje się, iż stan taki jest znacznym obciążeniem, bowiem  rozporządzanie rzeczą będącą we władaniu kilku osób wymaga współdziałania.

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Jak to zrobić ?

Najprostszą i najszybszą formę jest oczywiście umowa sporządzona w formie aktu notarialnego, ale wymaga to pomiędzy współwłaścicielami porozumienia, co do sposobu zniesienia i spłat.  

W przypadku, gdy współwłaściciele nie mogą dojść do porozumienia  w zakresie zniesienia współwłasności lub gdy współwłaściciel nie wyraża zgody na zniesienie współwłasności, pozostaje droga sądowa.

Zgodnie z art. 211 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło poprzez podział rzeczy wspólnej.  W takiej sytuacji każdy ze współwłaścicieli otrzymuje w naturze część nieruchomości odpowiednio do posiadanego przez niego udziału.

Kolejnym sposobem zniesienie współwłasności jest przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. W takiej sytuacji konieczne będzie skorzystanie z usług biegłego, który wyceni nieruchomość objętą postępowaniem o zniesienie współwłasności  i na podstawie tejże opinii sąd ustali wysokość przysługujących współwłaścicielom spłat.

Jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe wówczas pozostaje jedynie sprzedaż nieruchomości. W przypadku postanowienia sądu odbywa się  to w drodze licytacji. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.