Zakres usług

Zakres obsługi prawnej Kancelarii dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta i obejmuje m.in.:

 • porady prawne,
 • zastępstwo procesowe (prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz organami administracji państwowej oraz samorządowej),
 • sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia,
 • stałą i kompleksową obsługę prawną spółek, przedsiębiorców, organów administracji publicznej, osób prawnych oraz innych podmiotów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie, opiniowanie umów oraz udział w prowadzonych negocjacjach, dotyczących warunków umów,
 • przygotowanie ugody przedsądowej,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej,
 • przygotowanie dokumentacji prawnej (statusy, regulaminy, umowy, uchwały),
 • windykację należności.

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz klienta odbywa się na podstawie doraźnych zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną. Wszystkich Państwa zainteresowanych współpracą serdecznie zapraszam do biura Kancelarii.

Z poważaniem
Adwokat
Olimpia Jurkowska – Solorz

Copyright © All right reserved.