Zakres usług

Zakres obsługi prawnej Kancelarii dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta i obejmuje m.in.: porady prawne, zastępstwo procesowe (prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz organami administracji państwowej oraz samorządowej),…

Więcej

Współpraca

 Kancelaria nawiązała współpracę z: Kancelarią Adwokacką Adwokat Katarzyna Porzycka 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 119 e-mail: kancelaria@katarzyna-porzycka.pl www.katarzyna-porzycka.pl Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Jaźwiński 31 -851 Kraków, ul. Marii Dąbrowskiej 17/13…

Więcej

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Olimpia Jurkowska – Solorz ul.Franciszka Żwirki 15 41-940 Piekary Śląskie e-mail: kancelaria@jurkowska-solorz.pl tel: 664-907-236 Nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski 44 1050 1621 1000 0091 3916 8000 Kod BIC…

Więcej

Blog

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to procedura, zmierzająca do : oddłużenia niewypłacalnego konsumenta tj.: umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić; windykacji (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego

Przestępstwo niealimentacji

Prezydent w dniu 6 maja 2017 r. podpisał ustawę  z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na mocy której zaostrzone zostały przepisy dotyczą odpowiedzialności karnej niealimentacji.

Droga konieczna

„Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości

Zasiedzenie

Do zasiedzenia nieruchomości konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek, tj.: samoistne posiadanie nieruchomości, upływ okresu samoistnego posiadania, przewidzianego w ustawie . Możliwe jest również zasiedzenie ruchomości, jeżeli spełnione są przesłanki tj.: nieprzerwane (ciągłe) posiadania o charakterze samoistnym oraz upływ 3 -letniego

Copyright © All right reserved.