Zasiedzenie udziału w nieruchomości

Instytucja zasiedzenia nie jest ograniczona wyłącznie do nabywania własności całych nieruchomości, ale można również na tej drodze nabyć udział w prawie własności. Przy czym  zasiedzenie udziału we współwłasności należy z reguły do najtrudniejszych kategorii spraw o zasiedzenie.

Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślił, że w sprawach o zasiedzenie udziału w nieruchomości konieczne jest wyraźne zamanifestowanie woli władania przez współwłaściciela  nieruchomością wyłącznie dla siebie. Przy czym samo nie wykonywanie posiadania przez innych współwłaścicieli nie pozwala na uznanie, że inny współwłaściciel przejął całą działkę w samoistne posiadanie Konieczne jest wykazanie woli władania nieruchomością wyłącznie dla siebie i z wolą odsunięcia od praw do nieruchomości pozostałych współwłaścicieli. Co oznacza, iż to na współwłaścicielu występującym z wnioskiem o zasiedzenie spoczywa ciężar udowodnienia,  że zmienił się zakres  jego posiadania. Współwłaściciel, który pragnie zasiedzieć udział pozostałych współwłaścicieli musi podejmować czynności, które „na zewnątrz” ukazują go jako właściciela samoistnego całej nieruchomości ( np.: wykonanie przebudowy, ogrodzenie nieruchomości, przeprowadzanie generalnych  remontów).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.