Jak podważyć przyczyny wydziedziczenia?

Zgodnie z art. 1008 KC spadkodawca może w testamentu pozbawić prawa do zachowku osoby do niego uprawnione, jeżeli dopuściły się względem spadkodawcy następujących czynów: uporczywie postępowały w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy; dopuściły się względem spadkodawcy,

Testament własnoręczny

Testament własnoręczny (zwany także holograficznym) jest tak samo ważny jak testament sporządzony przed notariuszem, przy czym żeby był ważny koniczne jest spełnienie kilku przesłanek ustawowych, tj.:

Osoby uprawnione do zachowku

Jak wskazała Sąd Najwyższy w wyroku 13 czerwca 2013 r. „instytucja zachowku służy ochronie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy, wymienionych w art. 991 § 1 k.c., przez zapewnienie im, niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia

Copyright © All right reserved.