Testament własnoręczny

Testament własnoręczny (zwany także holograficznym) jest tak samo ważny jak testament sporządzony przed notariuszem, przy czym żeby był ważny koniczne jest spełnienie kilku przesłanek ustawowych, tj.:

Osoby uprawnione do zachowku

Jak wskazała Sąd Najwyższy w wyroku 13 czerwca 2013 r. „instytucja zachowku służy ochronie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy, wymienionych w art. 991 § 1 k.c., przez zapewnienie im, niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia

Copyright © All right reserved.