Droga konieczna

„Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości

Zasiedzenie

Do zasiedzenia nieruchomości konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek, tj.: samoistne posiadanie nieruchomości, upływ okresu samoistnego posiadania, przewidzianego w ustawie . Możliwe jest również zasiedzenie ruchomości, jeżeli spełnione są przesłanki tj.: nieprzerwane (ciągłe) posiadania o charakterze samoistnym oraz upływ 3 -letniego

Copyright © All right reserved.