Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli istnieje przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd może ją zawiesić. Zawieszenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego rodzica bądź obojga, jeżeli przemijająca przeszkoda będzie dotyczyła obojga rodziców. W tym przypadku konieczne będzie ustanowienie dla dziecka opieki.

Copyright © All right reserved.