Zasiedzenie

Do zasiedzenia nieruchomości konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek, tj.: samoistne posiadanie nieruchomości, upływ okresu samoistnego posiadania, przewidzianego w ustawie . Możliwe jest również zasiedzenie ruchomości, jeżeli spełnione są przesłanki tj.: nieprzerwane (ciągłe) posiadania o charakterze samoistnym oraz upływ 3 -letniego

Copyright © All right reserved.