W praktyce często okazywało się, że rodzice którzy składali do sądu wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego taką zgodę otrzymywali zbyt późno tzn. gdy upłynął już 6 miesięczny termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

 
Na szczęście problem rozwiązuje postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2013 r. o sygn. akt I CSK 329/13. Jak wynika z w/w orzeczenia 6 miesięczny termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez małoletniego – który swój bieg rozpoczyna od dnia, w którym przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule powołania do dziedziczenia – na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym, a dotyczącym zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego ulega zawieszeniu.

 

Po prawomocnym zakończeniu postępowania przed sądem opiekuńczym przedstawiciele ustawowi małoletniego powinni, przed upływem 6 miesięcznego terminu, który biegnie dalej po wydaniu postanowienia zezwalającego na odrzucenie spadku, złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego w sądzie lub przed notariuszem.

2 thoughts on “Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

  1. Proszę o informację, czy jeśli mam 3 dzieci, to muszę wystąpić osobno w imieniu każdego dziecka. Dziękuję i pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.