Pełnoletność dziecka, a wypłata alimentów

Po pierwsze – jak już kiedyś pisałam – osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie oznacza wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Tym samym rodzić zobowiązany do alimentów musi je płacić, aż do momentu kiedy dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie.

Problem praktyczny sprowadza się do pytania, czy zgodnie z wyrokiem płacić je nadal przedstawicielowi ustawowemu dziecka.

Pełnoletnie dziecko posiada już pełną zdolność do czynności prawnych. Z dniem uzyskania pełnoletności ustaje również władza rodzicielska nad dzieckiem. Tym samym rodzic zobowiązany winienie zwrócić się do dziecka z zapytaniem jak płacić alimenty tj. czy bezpośrednio do rąk  dziecka, czy tak jak dotychczas do rąk drugiego z rodziców.

„W przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego” (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt III CZP 14/77).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.