1. Od dziś odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci będzie prostsze niż dotychczas.

Do tej pory w sytuacji, gdy jeden z rodziców odrzucił spadek, rodzice stawali przed koniecznością wystąpienia do sądu rodzinnego w celu uzyskania zgodę sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. I dopiero po uzyskaniu takiej zgody w formie postanowienia sądu mogli złożyć stosowane oświadczenie przed notariuszem .  

Zdarzały się sytuacje, że rodzice po uzyskaniu zgody sądu uważali, że małoletnie dzieci już skutecznie odrzuciły spadek i nie składali oświadczenia przed notariuszem, co w efekcie powodowało iż dzieci dziedziczyły majątek obciążony długami.  

Po zmianie przepisów rodzice mogą odrzucić spadek przed notariuszem bez zgody sądu opiekuńczego. Będzie to możliwe pod warunkiem, że spadek odrzucił rodzic, drugi rodzic wyraża zgodę, a jednocześnie odrzuci spadek rodzeństwo małoletniego.

2. Nowe przepisy dodają również dwie przesłanki pozwalające na uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Za niegodnego dziedziczenia będzie mógł zostać uznany spadkobierca, jeżeli:

-uporczywie uchylał się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową; – uporczywie uchylał się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All right reserved.